Takuya TSUDA

Team : Team SUZUKI ECSTAR

Moto : Suzuki